Boiska wielofunkcyjne

 • Podbudowy dynamiczne z kruszyw łamanych
 • Podbudowy betonowe i asfaltobetonowe
 • Nawierzchnie z trawy syntetycznej o róznej wysokości włosia, różnej kolorystyce, zasypywanej piaskiem kwarcowym, dedykowane do boisk wielofunkcyjnych
 • Nawierzchnie poliuretanowe i akrylowe
 • Systemy drenażowe dostosowane do rodzaju gruntu
 • Bieżnie proste i okólne
 • Skocznie do skoku w dal
 • Ogrodzenie boisk, piłkochwyty
 • Oświetlenie boisk z użyciem lamp LED
 • Osprzęt sportowy do każdego rodzaju dyscypliny i wyposażenie boisk
 • Zadaszenia boisk

Zamów
szacunkową wycenę

Skorzystaj z formularza
Przeznaczenie:
Nawierzchnia: