Inwentaryzacje zieleni

Inwentaryzacja zieleni to zazwyczaj żmudna i wymagająca procedura, szczególnie w odniesieniu do terenów gęsto pokrytych roślinnością i zróżnicowanych pod względem ukształtowania terenu.

Bazując na doświadczeniu i autorskich sposobach domiaru wspomaganych obsługą geodezyjną jesteśmy w stanie skrócić do minimum czas wykonania dokumentacji.

Wnioski i projekty nasadzeń kompensacyjnych dostosowujemy do projektów zagospodarowania terenu tak, aby natura współgrała z oczekiwaniami i możliwościami Inwestora.

  • Inwentaryzacja i gospodarka drzewostanem
  • Działki pod zabudowę jednorodzinną
  • Tereny leśne
  • Tereny pod inwestycje w skali makro
  • Wnioski o wycinkę
  • Projekty nasadzeń kompensacyjnych
  • Ocena zdrowotna drzewostanu
  • Opisy taksacyjne
  • Obsługa geodezyjna