Tereny rekreacyjno-sportowe

Projektując tereny rekreacyjno-sportowe i place zabaw stawiamy przede wszystkim na bezpieczeństwo użytkowników oraz dostosowanie całości do ich potrzeb, z uwzględnieniem wymagań wynikających z grup wiekowych.

Unikamy projektowania popularnych w naszym krajobrazie wysp z urządzeniami rekreacyjno-sportowymi - całość założenia jest indywidualnie dostosowywana z wykorzystaniem dostępnych na rynku rozwiązań tak, aby komponowała się z otoczeniem architektonicznie i kolorystycznie.

 • Siłownie plenerowe i siłownie typu streetworkout
 • Ścianki wspinaczkowe indywidualnie projektowane
 • Place zabaw
 • Trampoliny terenowe
 • Nawierzchnie bezpieczne
 • Obiekty sportowe gier zespołowych
 • Piłkochwyty
 • Osprzęt sportowy
 • Obiekty mini gier (bule, szachy terenowe, mała architektura gier zespołowych)
 • Obiekty kubaturowe nie wymagające pozwolenia na budowę (szatnie, wypożyczalnie sprzętu sportowego, gastronomia – indywidualne nowoczesne rozwiązania techniczne i wizualne )
 • Projekty budowlane i wykonawcze
 • Składanie zgłoszeń prac budowlanych oraz wniosków  o pozwolenie na budowę
 • Systemy drenaży, nawadniania i odwodnień dla obiektów sportowych o nawierzchni naturalnej