Zielone dachy

Projektując zielone dachy nie chcemy tworzyć powierzchni biologicznie czynnych, ale funkcjonalne miejsca wypoczynku. Odzyskujemy wodę a projektowaną roślinnością kreujemy tarasy oddalające od zgiełku.

Zieleń naszych zielonych dachów jest soczystym i intymnym przeciwieństwem popularnych, opartych o sukulenty suchych łąk.

  • Projekty dachów intensywnych i ekstensywnych
  • Systemy nawadniania
  • Systemy drenażu wraz z systemem zabezpieczającym hydro oraz termoizolację
  • Nasadzenia dedykowanej zieleni  (maty rozchodnikowe, rozchodniki, trawniki, krzewy, drzewa w systemach antykorzeniowych)