Tereny rekreacyjno - sportowe

 • Siłownie plenerowe i siłownie typu streetworkout
 • Ścianki wspinaczkowe indywidualnie projektowane
 • Place zabaw
 • Trampoliny terenowe
 • Nawierzchnie bezpieczne
 • Obiekty sportowe gier zespołowych
 • Piłkochwyty
 • Osprzęt sportowy
 • Obiekty mini gier (bule, szachy terenowe, mała architektura gier zespołowych)
 • Obiekty kubaturowe nie wymagające pozwolenia na budowę (szatnie, wypożyczalnie sprzętu sportowego, gastronomia – indywidualne nowoczesne rozwiązania techniczne i wizualne )
 • Projekty budowlane i wykonawcze
 • Składanie zgłoszeń prac budowlanych oraz wniosków o pozwolenie na budowę
 • Systemy drenaży, nawadniania i odwodnień dla obiektów sportowych o nawierzchni naturalnej