Zieleń osiedlowa i ogrody przydomowe

 • Zieleń publiczna i ogrody przydomowe
 • Ciągi pieszo-jezdne na gruncie i stropie z uwzględnieniem dróg pożarowych wchodzących w skład powierzchni biologicznie czynnej
 • Mała architektura oraz autorskie projekty dostosowane do wymagań zamawiającego
 • Pergole oraz systemy pod roślinność pnącą
 • Automatyczne systemy nawadniania
 • Fontanny, kaskady wodne i oczka wodne
 • Tarasy drewniane wraz z podkonstrukcją, indywidualnie projektowane decki drewniane pełniące funkcję siedzisk
 • Oświetlenie terenu
 • Podświetlenie małej architektury oraz zieleni
 • Ogrodzenia
 • Nasadzenia zieleni wysokiej i niskiej z uwzględnieniem systemów nawadniania i napowietrzania
 • Systemy ochrony roślin przed niekorzystnymi warunkami miejskimi
 • Systemy drenażu i odpływów dla terenów zieleni na stropach
 • Projekty budowlane i wykonawcze
 • Składanie zgłoszeń prac budowlanych oraz wniosków o pozwolenie na budowę