Zielone dachy

  • Projekty dachów intensywnych i ekstensywnych
  • Systemy nawadniania
  • Systemy drenażu wraz z systemem zabezpieczającym hydro oraz termoizolację
  • Nasadzenia dedykowanej zieleni  (maty rozchodnikowe, rozchodniki, trawniki, krzewy, drzewa w systemach antykorzeniowych)